Teichenné, S.A. és una empresa familiar dedicada a l’elaboració de licors i derivats . Va ser fundada l’any 1956 per l’avi de l’actual gerent, Marc Teichenné. En aquells temps la producció era totalment artesanal i molt limitada, les vendes es reduïen a les comarques més properes. No va ser fins als anys 70, quan Teichenné, S.A. es va expandir, just en el moment en que Joan Teichenné substituir al seu pare. El repte, va ser crear una àmplia gamma de productes tenint molt en compte les presentacions i oferint la millor qualitat. D’aquesta manera, va començar el posicionament en el mercat espanyol i es va produir un ” Boom ” quan Teichenné introduir en el mercat els seus coneguts ” Schnapps “, licors dolços de fruita de mitjana graduació que van representar una novetat a finals dels anys 80 i que al seu torn van obrir les portes a l’exportació, que ha anat creixent aritmèticament des d’aleshores.Aquest constant creixement en la producció va fer que la fàbrica de L’Arboç (poble natal de la família Teichenné) es quedés petita i va ser l’any 1993 quan es van construir unes noves instal·lacions a Bellvei del Penedès. Tot això està fent possible que en el present Teichenné tingui un catàleg de més de 400 productes i que estigui exportant a més de 35 països. Actualment fem una aposta clara en el sector de la cocteleria i suport al bartender.
Es va produir un “Boom” quan Teichenné introduir en el mercat els seus coneguts “Schnapps”Teichenné schnapps boom

Presencia internacional de Teichenné

Internacional Teichenne